Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Nieuws

Filter nieuwsberichten

  Secondant: ‘Werkt iets niet? Mooi, dat hebben we dan geleerd’

  27 februari 2023

  Samenwerken met de politie verrijkt het wetenschappelijke werk van Stijn Ruiter. Hij is geen consument van politiedata meer, vertelt hij in Secondant. De senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) kijkt mee naar problemen, helpt bij het opzetten van onderzoek en evalueert interventies. Want…

  Lees meer

  Internetconsultatie Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven van start

  04 januari 2023

  Maandag is de internetconsultatie van de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven gestart. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid te controleren of sekswerkers vrijwillig bij een exploitant werken, of ze meerderjarig zijn en of bijvoorbeeld aan een taaleis wordt voldaan. Het voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet. De consultatie eindigt…

  Lees meer

  Daders seksuele uitbuiting vaak opnieuw, snel en ernstig in de fout

  06 december 2022

  Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting plegen vaak en snel opnieuw ernstige delicten. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de vandaag verschenen Dadermonitor mensenhandel 2017-2021. Momenteel is er geen specifiek resocialisatieprogramma voor deze dadergroep. Dit is volgens Nationaal…

  Lees meer

  Staatssecretaris bijgepraat over gemeentelijke aanpak mensenhandel

  02 december 2022

  Hoe gaat het met de gemeentelijke aanpak van mensenhandel? Waar lopen gemeenten tegenaan? En welke oplossingen zien ze? Dat wilde staatssecretaris van der Burg van Justitie en Veiligheid graag van de professionals zelf horen. Daarom was hij op donderdag 1 december te gast bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

  Lees meer

  Gemeente Zutphen opent online Meldpunt Ondermijning

  01 december 2022

  De gemeente Zutphen heeft recent een Meldpunt Ondermijning geopend. Wanneer inwoners of ondernemers in hun buurt verdachte situaties tegenkomen, dan kunnen zij dat voortaan online melden. Die melding kan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van drugshandel, hennepkwekerijen, witwassen, mensenhandel, zorg- of vastgoedfraude. De gemeente Zutphen wil op…

  Lees meer

  Online hulpverlening ziet stijging aantal slachtoffers mensenhandel

  17 oktober 2022

  In het afgelopen jaar zijn opnieuw meer slachtoffers van mensenhandel bij Chat met Fier in beeld gekomen. Het aantal slachtoffers dat online hulp zocht, steeg met 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het nieuwe rapport ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

  Lees meer

  Meer sekswerkers werken stiekem thuis, aantal seksclubs slinkt

  29 augustus 2022

  Het aantal seksclubs in Nederland is in ruim 20 jaar tijd met 700 afgenomen. “Thuiswerken raakt in zwang”, zegt Rodney Haan, adviseur prostitutiebeleid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Daardoor zijn sekswerkers minder in beeld en lopen ze meer risico.

  Lees meer

  Waarom het belangrijk blijft katvangers te dwarsbomen en hoe je dat dan doet

  19 augustus 2022

  In 2017 en 2018 zagen we dat meer dan 100 katvangers per jaar zich inschreven in de Basisregistratie Personen om bijvoorbeeld het rijbewijs wit te wassen. De gemeente Den Haag voerde in samenwerking met het CCV een nieuwe werkwijze in om dit tegen te gaan. Veel gemeenten volgden. Dat lijkt succesvol, want in 2022 zijn er nog maar een stuk of 5…

  Lees meer

  Raamexploitant zet zich in voor volledige onafhankelijkheid sekswerkers

  09 augustus 2022

  Jarenlang was ze raamexploitant van 'De Lekkere Kattekop' in de Doubletstraat in Den Haag, maar nu gooit Patricia Ouwehand (61) het over een andere boeg. Met haar stichting The Red Feather gaat ze zich inzetten voor de volledige onafhankelijkheid van sekswerkers. Ze geeft nu de exploitatie uit handen om zich volledig op haar stichting te richten.

  Lees meer

  Secondant: ‘Het stigma op sekswerk houdt veel ellende in stand’

  15 juni 2022

  Betrek sekswerkers bij het beleid over de branche, zegt specialist Veiligheid Hadeline Vorselaars in Secondant. Zet hen in als klankbord voor de gemeente en laat ze meepraten over de wet Regulering Sekswerk. “Een sterkere seksbranche kan het neveneffect van seksuele uitbuiting tegengaan.”

  Lees meer

  Animatie seksuele uitbuiting

  19 mei 2022

  De Nationaal Rapporteur heeft een animatie laten maken over het herkennen van seksuele uitbuiting. Dit is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Om tot een effectievere aanpak te komen, moet er verder worden gekeken dan het stereotiepe beeld.

  Lees meer

  Mensenhandel: aftrap campagne ‘Steek jij je hand uit’

  10 mei 2022

  Op 12 mei 2022 geeft burgemeester Peter Oskam op het Comeniuscollege in Capelle aan de IJssel de aftrap voor de campagne ‘Steek jij je hand uit’. Een campagne om middelbare scholieren bewust te maken van de gevaren van mensenhandel en de verschillende vormen van uitbuiting. Daarnaast is het doel het voorkomen en verminderen van criminele, seksuele…

  Lees meer

  CCV-barrièremodellen als basis voor Belgisch boek

  21 april 2022

  Het eerste exemplaar van het boek  ‘Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als innovatief instrument tegen criminele fenomenen’ is dinsdag uitgereikt aan de Belgische minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Het eerste hoofdstuk van het boek is geschreven door CCV-adviseurs Lienke Hutten, Joeri Vig en Dominique Rademaker​​​​​​​. 

  Lees meer

  Themabijeenkomst prostitutie groot succes, veel positieve reacties

  21 maart 2022

  Dat er behoefte was om weer bij elkaar te komen, bleek uit de meer dan 150 aanmeldingen voor de jaarlijkse themabijeenkomst prostitutiebeleid. Op 10 maart kwamen ambtenaren, hulpverleners, inspecteurs en sekswerkers bij elkaar in de Zalen van Zeven in Utrecht om bij te praten en kennis te delen over de laatste ontwikkelingen. Er stonden…

  Lees meer

  Thuiswerkende prostituees de illegaliteit in gedrukt

  14 maart 2022

  De lokale kijk op sekswerk past niet altijd meer bij de huidge samenleving. Veel sekswerkers willen thuis aan de slag, net als andere zzp’ers, maar worden door gemeenten onterecht aangemerkt als prostitutiebedrijf. Lokale verordeningen zijn meer gericht op volumebeheersing dan op de verbetering van de positie van sekswerkers.

  Lees meer

  WODC publiceert onderzoeken seksbranche

  02 februari 2022

  Over veel mogelijke effecten van prostitutiebeleid is niet veel bekend. Het aantal vergunde seksbedrijven in Nederland lijkt sinds 5 jaar geleden gehalveerd. Relatief veel gemeenten geven vergunningen aan seksclubs, privéhuizen en escortbureaus en in mindere mate aan de zelfstandige escort, raamsekswerk en thuisontvangst

  Lees meer

  Klant strafbaar bij gedwongen sekswerk

  30 december 2021

  Vanaf 1 januari 2022 zijn klanten van sekswerkers strafbaar wanneer zij een seksuele dienst afnemen van een sekswerker waarvan zij weten of ernstige reden hebben te vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Dit staat in de wet tot strafbaarstelling als klant van een sekswerker die slachtoffer is van mensenhandel.

  Lees meer

  Zorgen over buiten beeld blijven jongensprostituees

  20 december 2021

  Minderjarige jongens die seks hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit blijkt uit het rapport ‘Discretie te allen tijde’ dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in samenwerking met Lumens heeft uitgevoerd.

  Lees meer

  Nieuw: De Klachtenbalie voor sekswerkers

  17 december 2021

  Sinds 17 december kunnen sekswerkers met hulpvragen of klachten voor instanties terecht bij de Klachtenbalie voor sekswerkers . De Klachtenbalie wil een brug slaan tussen sekswerkers en diverse instanties in Nederland.

  Lees meer

  Nationaal Rapporteur Mensenhandel: 'Slachtoffers beter beschermen'

  07 december 2021

  De helft van alle slachtoffers van mensenhandel wordt binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Dat concludeert Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020. "Slachtoffers moeten echt beter en actief beschermd worden om herhaling of erger te…

  Lees meer

  Arbeidsinspectie zet in op sterkere regionale inzet

  24 november 2021

  Grensoverschrijdende samenwerking, anders organiseren met een sterkere regionale inzet en het effect van het inspectiewerk nog inzichtelijker maken. Dat zijn 3 belangrijke ontwikkelingen die staan in het Jaarprogramma 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  Lees meer

  Minister Grapperhaus: 'Veiligheid staat onder druk'

  22 november 2021

  Minister Grapperhaus bespreekt in een kamerbrief de ontwikkelingen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit van het afgelopen jaar. Volgens Grapperhaus staat onze veiligheid onder druk. "De gevolgen van drugscriminaliteit doen zich voelen tot in onze steden en dorpen, straten en soms zelf gezinnen. Dit is onaanvaardbaar. "

  Lees meer

  Zelfstandig sekswerk vanuit huis bijna onmogelijk

  19 oktober 2021

  Zelfstandig sekswerk vanuit huis is in bijna alle Nederlandse gemeenten onmogelijk. Alleen in Lelystad, Tilburg en Assen mogen sekswerkers vanuit huis hun klanten ontvangen. Ook zijn steeds minder plekken waar sekswerkers vergund kunnen werken. Sekswerkers worden daardoor soms gedwongen om ondergronds te werken. Het programma Pointer van KRO-NCRV…

  Lees meer

  Aantal volwassen daders dat na straf weer de fout in gaat blijft gelijk

  13 oktober 2021

  Het aantal volwassen daders, maar ook ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden dat weer in de fout ging (recidive) is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. De recidive van de jeugdige daders en van jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten, schommelt in deze periode enigszins.

  Lees meer

  Seksuele uitbuiting van minderjarigen gaat onverminderd door tijdens corona

  01 juli 2021

  In 2020 kwamen in totaal 283 unieke bezoekers over mensenhandel op het online hulplatform Chat Met Fier, waarvan 250 aangaven zelf slachtoffer van uitbuiting te zijn. Corona lijkt daarbij niet te hebben gezorgd voor een daling in het aantal personen dat seksueel wordt uitgebuit en op de chat komt. In 65% was er sprake van first disclosure, waarbij…

  Lees meer

  Ouders van slachtoffers seksuele uitbuiting

  26 mei 2021

  Ouders van kinderen die seksueel worden uitgebuit vinden dat zij onvoldoende de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ze willen meer ondersteuning van hulpverlening en de opsporingsdiensten in het beschermen van hun kinderen. Dit blijkt uit een eerste verkenning Ouders aan het woord van Fier. Fier, Koraal en Sterk Huis starten op deze zelfde dag een…

  Lees meer

  'De nieuwe wet tegen misbruik van prostituees maakt sekswerk niet veiliger'

  09 april 2021

  Marie-Louise Janssen (docent gender- en seksualiteitsstudies aan de UVA) en Silke Heumann (universitair docent ISS/EUR) menen dat de nieuwe wet tegen misbruik van prostituees sekswerk niet veiliger maakt, zo schrijven zij in het NRC. Volgens de docentes gaat elke vorm van criminalisering van klanten mensenhandel niet tegen, maar vergroot het juist…

  Lees meer

  Illegale prostitutie is verdubbeld

  23 maart 2021

  Seksclubs mogen nog niet open. Een deel van de sekswerkers gaat door in hotels, vakantieparken en woningen. Volgens Meld Misdaad Anoniem is er een verdubbeling van het aantal meldingen van illegale prostitutie. Dat meldt NOS.nl.

  Lees meer

  Laatste podcast-serie over thuisprostitutie online

  18 maart 2021

  De laatste aflevering van de driedelige podcast-serie ‘De toekomst van thuisprostitutie’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is te beluisteren. De serie maakt de verschillende uitdagingen die komen kijken bij prostitutie vanuit huis bespreekbaar.

  Lees meer

  Tweede aflevering podcast-serie over thuisprostitutie online

  04 maart 2021

  De 2e aflevering van de 3-delige podcast-serie ‘De toekomst van thuisprostitutie’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is te beluisteren. De serie maakt de verschillende uitdagingen die komen kijken bij prostitutie vanuit huis bespreekbaar.

  Lees meer

  Klassiek beeld 'loverboy' achterhaald

  03 maart 2021

  Het klassieke beeld van een 'loverboy' die de tijd neemt en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer, is achterhaald. Dat blijkt uit het onderzoek 'Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

  Lees meer

  Dronten vraagt het CCV vakantieparken op veiligheid te controleren

  15 februari 2021

  De gemeente Dronten heeft vorig jaar een groot onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken. Voor de uitvoering heeft de gemeente het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (het CCV) ingeschakeld. Circa 2.250 vakantiehuizen en stacaravans op 10 vakantieparken zijn onderzocht. Er is onder andere…

  Lees meer

  Nationaal Rapporteur: Grote zorgen over jonge leeftijd daders seksuele uitbuiting

  21 januari 2021

  Een derde van de daders van seksuele uitbuiting in Nederland is jonger dan 23 jaar. Dit blijkt uit de Dadermonitor Mensenhandel die vandaag verscheen. De jonge leeftijd van plegers baart Herman Bolhaar van Nationaal Rapporteur Mensenhandel grote zorgen: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich…

  Lees meer

  Onderzoek: meer aandacht nodig voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel

  17 december 2020

  Er is onvoldoende zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Jeugdinstituut en Tilburg University. "Het verschil tussen het…

  Lees meer

  Landelijk Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen

  19 november 2020

  CoMensha en Terre des Hommes hebben het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen gelanceerd. Het huidige WATCH meldpunt van Terre des Hommes gaat op in dit Meldpunt. Uitbuiting is een groot maatschappelijk probleem waarop te weinig zicht is. Met het bundelen van de krachten willen de organisaties een effectievere aanpak van uitbuiting van minderjarigen.

  Lees meer

  Nieuwe campagne tegen seksuele uitbuiting in hotels en vakantieparken

  17 september 2020

  Het platform No Place for Sex Trafficking gaat de strijd aan tegen seksuele uitbuiting met een campagne en certificeringsprogramma voor hotels en vakantieparken. In het platform werken diverse partijen samen, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, rechtenorganisatie Defence for Children en creatief bureau What…

  Lees meer

  ToeZine: Ondermijning in massagesalons, hoe controleer je daarop?

  16 juni 2020

  Gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek kregen vorig jaar verschillende signalen binnen over ondermijnende praktijken in Aziatische massagesalons. Daarom voerden ze tijdens de Handhavingsestafette onaangekondigde controles uit met een integraal team van toezichthouders en politie. In ToeZine delen zij 5 geleerde lessen.

  Lees meer

  Het CCV heeft menukaart met aanbod tegen ondermijning in wijken

  11 mei 2020

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een menukaart opgesteld waarin staat wat het CCV gemeenten kan bieden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit in wijken. De aanpak van ondermijning in wijken is maatwerk. Het CCV kan lokaal de juiste ondersteuning bieden.

  Lees meer

  Signalen hotelprostitutie herkennen?

  08 mei 2019

  "Grote stapels vieze handdoeken en een groot aantal condooms in de prullenbak? Dat zijn duidelijke signalen." Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vertelt in Tubantia over de verschuiving van prostitutie naar plekken als hotels.

  Lees meer

  Het Belgische Mechelen: van crimineelste stad naar stad van de vooruitgang

  02 mei 2019

  Mechelen is in zo’n 15 jaar tijd van vuilste stad van België met het hoogste criminaliteitscijfer een stad geworden waar de mensen trots op zijn. Hoe deden ze dat? Burgemeester Bart Somers vertelt het op donderdag 27 juni tijdens het jubileumcongres van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). In een gesprek met het CCV…

  Lees meer

  26 september themabijeenkomst prostitutiebeleid: denk mee over het programma!

  12 april 2019

  Op 26 september 2019 organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de jaarlijkse themabijeenkomst prostitutiebeleid voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met prostitutie. Van (gemeente)ambtenaren met prostitutiebeleid in de portefeuille, hulpverleners en inspecteurs tot de sekswerkers zelf. De…

  Lees meer

  Herziene Handreiking Prostitutiebeleid

  19 december 2018

  De herziene Handreiking Prostitutiebeleid is vandaag gepubliceerd. Met deze handreiking ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gemeenten (het CCV) bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun prostitutiebeleid.

  Lees meer

  Secondant: Aangifte doen belastend voor slachtoffers mensenhandel

  03 oktober 2018

  Angst houdt veel minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting weg van de politie. Als zij zichzelf sowieso al als slachtoffer beschouwen. Secondant schrijft over een onderzoek van Fier CKM (Centrum Kinderhandel Mensenhandel) naar die lage aangiftebereidheid en hoe dat verbeterd kan worden.

  Lees meer

  Secondant: Een rol voor klanten in regulering van prostitutie?

  07 juni 2017

  In prostitutiebeleid krijgen klanten een belangrijke rol. Bewustwording van misstanden in de prostitutie zou hun morele kompas moeten beïnvloeden – en daarmee hun gedrag. Onderzoekers Eelco van Wijk en Thirza Lagewaard van de VU schrijven in Secondant over klanten in de prostitutie. Kunnen zij een rol vervullen in de regulering ervan?

  Lees meer

  Herziene Handreiking Prostitutiebeleid

  13 april 2016

  In april 2016 is de Handreiking Prostitutiebeleid opnieuw herzien. Met deze handreiking ondersteunt het CCV gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun prostitutiebeleid. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op de praktijk en behoeften van gemeenten.

  Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid