Product toegevoegd aan winkelmand

Prostitutiebeleid


Vormen van prostitutie

De aanpak van misstanden binnen de prostitutiesector is afhankelijk van de verschijningsvorm: locatiegebonden of niet locatiegebonden. Dit overzicht geeft een korte beschrijving van de verschijningsvorm met praktijkvoorbeelden van het beleid van verschillende gemeenten.

Locatiegebonden prostitutie

Raamprostitutie/raambordeel

Het werven van raamprostituees gebeurt zichtbaar vanaf de openbare weg vanachter een raam. Prostituees huren de ruimte meestal van een raamexploitant tegen een vast tarief per dag of dagdeel. In alle gemeenten is de raamprostitutie vergunningplichtig. Er zijn gemeenten met een algeheel raamprostitutieverbod. Dit wordt vastgesteld in de APV. In andere gemeenten kan een beperkt aantal ramen een vergunning krijgen in een daartoe aangewezen gebied.

Seksclub/bordeel/privéhuis

Er is sprake van een zeer grote variëteit: van zeer luxe clubs tot heel eenvoudige voorzieningen. Een seksclub is meestal wat groter, heeft een bar en soms shows of films. Een privéhuis heeft een kleinschaliger karakter. Qua vergunningen- en handhavingsbeleid zijn ze vergelijkbaar met raamprostitutie.

Sekstheater/peepshow

Bij deze categorie seksbedrijven gaat het om bedrijven waarbij bijvoorbeeld erotische shows worden opgevoerd. Randvoorwaarde is dat er geen sprake is van prostitutie.

Erotische massagesalon

Erotische massagesalons waarbij seksuele handelingen tegen vergoeding worden verricht, zijn vergunningplichtig. Erotische massagesalons vallen dan onder de noemer seksbedrijf. In ruim de helft van de massagesalons worden seksuele diensten aangeboden, zo valt te lezen in het 'Onderzoeksrapport Fenomeenonderzoek Mensenhandel en Mensensmokkel in de Chinese beautybranche' van de KLPD en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Niet locatiegebonden prostitutie

Escortbedrijf

Bij escort is geen sprake van een vaste werklocatie. De afspraak komt tot stand via de telefoon of het internet. Een escortbedrijf of escortservice is een bemiddelingsdienst tussen klanten en prostituees. 

Hotelprostitutie

Prostitutie doet zich geregeld voor in hotels en motels. Het gaat dan om escorts die door hotelgasten zijn besteld of prostituees die een kamer huren en daar klanten ontvangen. In dit laatste geval is er sprake van illegale prostitutie. Om deze illegale prostitutie aan te pakken, hebben Koninklijke Horeca Nederland, enkele grote hotelketens, Korps landelijke politiediensten en Openbaar Ministerie een draaiboek opgesteld. In het protocol worden de (on)mogelijkheden van het aanpakken van illegale prostitutie in hotels benoemd. Zie voor meer informatie de 'Handreiking aanpak mensenhandel en illegale prostitutie in hotels'. 

Thuisprostitutie

Thuisprostitutie speelt zich af in de eigen woning van de prostituee. Over het algemeen wordt deze woning niet opgevat als een seksinrichting, omdat er geen sprake is van een bedrijfsmatig karakter. In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche wordt aangegeven dat als er sprake is van één prostituee, op haar eigen adres, zonder uiterlijke kenmerken, die niet (uitvoerig) adverteert, er dan niet van een prostitutiebedrijf wordt gesproken. In zo’n geval is er sprake van een 'aan huis gebonden beroep'. De thuiswerkende prostituee is dan niet vergunningplichtig volgens het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is echter aan verandering onderhevig. In de praktijk worden thuiswerkende prostituees door gemeenten al snel aangemerkt als een prostitutiebedrijf. Iedere gemeente voert individueel haar eigen criteria op dit moment, dus er is momenteel geen duidelijk beeld te geven óf en tot op welke hoogte prostitutie vanuit huis mogelijk is.

Straatprostitutie/tippelen

Bij deze vorm van prostitutie vindt de werving van klanten op de openbare weg plaats en wordt de seksuele handeling op verschillende plaatsen verricht, bijvoorbeeld een afwerkplek, auto of bij iemand thuis. Een deel van de straatprostituees is verslaafd aan harddrugs. In de meeste gemeenten is straatprostitutie verboden. Dit wordt vastgelegd in de APV, zoals in artikel 3:9 van de APV van de gemeente Roermond.

In sommige gemeenten is een bepaald gebied aangewezen als tippelzone. Vaak is deze zone gereserveerd voor een specifieke doelgroep van (verslaafde) prostituees uit de eigen regio. Dit wordt door middel van een registratiesysteem gecontroleerd. In de gemeente Nijmegen bijvoorbeeld mogen prostituees niet meer tippelen zonder registratiebewijs van de gemeente.