Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Vergunningverlening

Afhankelijk van de vorm van prostitutie, kan of moet de gemeente een vergunning verlenen. Een prostitutiebedrijf is in alle gemeenten vergunningplichtig. Een vergunning wordt verstrekt op basis van een gemeentelijke verordening (APV). 

In een vergunning kunnen eisen worden gesteld aan zaken als: 

De exploitant en beheerder

Voorbeelden van eisen aan exploitant en beheerder:

  • de exploitant en beheerder zijn van onbesproken gedrag;
  • de exploitant en beheerder zijn ouder dan 21 jaar;
  • een exploitant of beheerder is aanwezig als het bedrijf is geopend.

Arbeidsomstandigheden en bedrijfsvoering

De APV kan eisen stellen aan de inhoud van het bedrijfsplan. Tijdens het toezicht kan de uitvoering van maatregelen uit het bedrijfsplan gecontroleerd worden.

In het bedrijfsplan worden maatregelen opgenomen op het gebied van hygiëne, gezondheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden. Denk aan:

  • Maatregelen om te waarborgen dat prostituees klanten kunnen weigeren.
  • Maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van prostituees en klanten.
  • Maatregelen om te waarborgen dat er voldoende toezicht plaatsvindt.

De gemeente Amsterdam biedt op haar website voorbeelden van bedrijfsplannen voor besloten clubs, escortbedrijven en raamprostitutie.

In de vergunningsvoorwaarden kan worden opgenomen dat de exploitant moet zorgdragen voor de toepassing van de Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

In de APV worden daarnaast weigerings- en intrekkingsgronden opgenomen.

Meer informatie

Financiering

Een van de vergunningvoorwaarden kan zijn dat een exploitant wordt getoetst in het kader van de Wet BIBOB. Met het instrument BIBOB worden aangevraagde vergunningen vooraf op onder meer criminele financiering getoetst.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid