Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Toezicht en handhaving

Handhaving is het uitoefenen van toezicht met als doel algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften na te leven. Hiervoor zijn bestuurlijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen beschikbaar.

Aandachtspunten bij handhaving

Integriteit
Richt procedures en gedragscodes zo in dat ambtenaren zo min mogelijk in kwetsbare situaties terechtkomen. Bijvoorbeeld: voer controles altijd uit met 2 personen (liefst een man en een vrouw). De Taskforce Mensenhandel heeft een voorbeeld van een gedragscode opgesteld.

Informatie-uitwisseling
Bij de handhaving moet rekening worden gehouden met de (on)mogelijkheden om privacygevoelige informatie uit te wisselen met samenwerkingspartners. Om dit mogelijk te maken kan een convenant worden opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door informatie uit te wisselen op basis van het RIEC Convenant (zoals het regionaal convenant bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad voor de regio Oost-Nederland).

Integrale handhaving
Bij integrale handhaving moet elke toezichthouder binnen het handhavingsteam een eigen zelfstandige grond van binnentreden hebben. Bij constatering van strafbare feiten is het belangrijk verdere acties over te laten aan bevoegde handhavers.

Handhavingsarrangement
In een handhavingsarrangement (ook wel veiligheidsarrangement of beheerconvenant genoemd) staan de afspraken die de lokale driehoek maakt over de wijze van optreden tegen overtredingen. De Taskforce Mensenhandel stelde een voorbeeld op.

Het opstellen van een handhavingsarrangement heeft een aantal voordelen:

  • Het maakt het beleid en de te ondernemen stappen duidelijk voor alle betrokkenen.
  • Het maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van het (herhaald) overtreden van de lokale regels.
  • Het maakt het makkelijker om succesvol te kunnen handhaven: een arrangement zorgt voor een juridisch sterkere positie.

Praktijkvoorbeelden

Meer informatie over handhavingsinstrumenten is te vinden onder het onderwerp georganiseerde criminaliteit.

Handhaving in de niet-locatiegebonden prostitutie

Een specifieke vorm van handhaving is de handhaving van niet-locatiegebonden prostitutie. Idealiter bestaat deze handhaving uit 4 stappen:

  • Verzamelen van algemene gegevens (bijvoorbeeld op websites en in krantenadvertenties).
  • Verzamelen van gerichte informatie via telefoon of email (bijvoorbeeld over de werkwijze van het bedrijf).
  • Verzamelen van informatie bij kranten, telecombedrijven en providers. Kranten kunnen seksbedrijven die erotiekadvertenties willen plaatsen met behulp van dit convenant verzoeken hun vergunning- of BTW-nummer in de advertentie op te nemen. Daarnaast kunnen bij de bladen de NAW-gegevens worden opgevraagd van de adverteerders. 
  • Bellen en controleren van verdachte nummers of uitnodigen van een prostituee in bijvoorbeeld een hotelkamer. Dit is de zogenaamde hotelprocedure waarbij de politie controleert of er sprake is van minderjarigheid, of de papieren in orde zijn en wie de exploitant is.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid