Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Hulpverlening en uitstappen

Verschillende (lokale) organisaties bieden prostituees en slachtoffers van mensenhandel/uitbuiting ondersteuning en eventueel hulp bij uitstappen. Gemeenten kunnen toezien op het faciliteren van deze zorg. Denk aan de volgende aspecten:

Zorg en hulpverlening

Werken in de prostitutie kan (gezondheids)risico’s met zich mee brengen. Het is dan ook belangrijk om aspecten als zorg en hulpverlening onderdeel te laten zijn van het prostitutiebeleid. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Gezondheidszorg, bijvoorbeeld SOA-tests, fysieke klachten et cetera.
  • Psychosociale hulp: dit kan gaan van maatschappelijk werk, veldwerk, weerbaarheidstrainingen tot maatjesprojecten.
  • Juridisch/financieel: bijvoorbeeld hulp bij belastingen en boekhouden.

Uitstapprogramma's

Bij het stoppen met werken in de prostitutie loopt de prostituee vaak tegen praktische problemen aan. Problemen die prostituees hebben als ze het vak verlaten zijn onder meer: het verlies van inkomen, de leefstijl en het sociale netwerk in het prostitutiecircuit, psychische of verslavingsproblemen, huisvesting, verblijfsstatus en gebrek aan werkervaring buiten de prostitutie. Ook is er soms sprake van psychosociale problematiek. Wanneer een prostituee met dergelijke problemen te maken heeft, en geen begeleiding krijgt bij het uitstappen, is de kans op terugkeer in de prostitutie groot.

Uit onderzoek van het CCV blijkt dat uitstapprogramma’s een grote meerwaarde hebben voor prostituees. Zonder (traject)begeleiding bij het uitstappen is de kans op terugkeer groot. Begeleiding zorgt voor structuur bij het aanpakken van problemen, helpt deelnemers met het vinden van de weg in de wirwar van wetgeving, regels en bureaucratie. De begeleiders fungeren als vertrouwenspersoon voor de prostituee. Ook het vinden van werk, opleiding of dagbesteding buiten de prostitutie maakt onderdeel uit van een uitstapprogramma.

Informatie voor sekswerkers

De website Sekswerk.info bevat onder meer basisinformatie voor sekswerkers over arbeidsrecht, sociale zekerheid, belasting betalen, gezondheid, werken in de prostitutie in Nederland en stoppen met prostitutie.

Links

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid