Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Maatregelen

Op basis van de keuze voor een bepaald prostitutiebeleid kan de gemeente verschillende maatregelen inzetten. Het gaat om maatregelen op de volgende 3 terreinen:

Vergunningverlening

Afhankelijk van de vorm van prostitutie, kan of moet de gemeente een vergunning verlenen. Een prostitutiebedrijf is in alle gemeenten vergunningplichtig. Een vergunning wordt verstrekt op basis van een gemeentelijke verordening (APV).

Toezicht en Handhaving

Handhaving is het uitoefenen van toezicht met als doel algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften na te leven. Hiervoor zijn bestuurlijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen beschikbaar.

Hulpverlening en uitstappen

Verschillende (lokale) organisaties bieden prostituees en slachtoffers van mensenhandel/uitbuiting ondersteuning en eventueel hulp bij uitstappen. Gemeenten kunnen toezien op het faciliteren van deze zorg.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid