Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Onderzoek naar de impact van corona op sekswerk in Nederland

Wat is de impact van corona en de coronamaatregelen op sekswerkers en hun klanten en hoe kan beleid en zorg in de toekomst verbeterd worden? Antwoorden op deze vragen vind je in het rapport Onderzoek naar de impact van corona op sekswerk in Nederland. Het onderzoek is een samenwerking tussen Soa Aids Nederland, de Erasmus Universiteit en de sekswerk community.

Het onderzoek gaat over de impact van corona en de coronamaatregelen op het gebied van werk, inkomen, seksuele gezondheid en veiligheid. Daarnaast is gekeken naar hoe in toekomst beleid en advies voor sekswerk het beste kan worden vormgegeven en hoe de zorg hierop  kan worden afgestemd.

Conclusies

De coronacrisis heeft grote impact op sekswerk. Veel sekswerkers hebben financiële problemen gekregenen en moesten onder onveiligere omstandigheden werkten. De belangrijkste lessen zijn dat beleid in een dergelijke crisis gericht moet zijn op voldoende financiële steun voor sekswerkers, het behandelen van sekswerkers gelijk aan andere contactberoepen en een aanpak van handhaving door de politie die de veiligheid van sekswerkers niet schaadt.

Daarnaast is duidelijk geworden dat seksuele gezondheidszorg altijd beschikbaar moet blijven voor sekswerkers en klanten en informatievoorziening over sekswerk, corona en zorg hen moet bereiken. Naast directe soa-zorg is ook aandacht nodig voor brede gerelateerde problematieken tijdens een dergelijke crisis, zoals financiële problemen, psychologische hulp en geweld. Ten slotte is het belangrijk dat sekswerkers betrokken worden bij het opstellen van beleid en zorg om schadelijke maatregelen zo veel mogelijk te voorkomen.

Download

Download het onderzoek op soaaids.nl