Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Verboden rood in beeld

In de vergunde prostitutiesector komt minderjarigheid nagenoeg niet voor blijkt uit dit onderzoek van bureau Intraval naar de aard en omvang van niet-legale prostitutie in Nederland.

Probleemstelling

Het door Intraval uitgevoerde onderzoek naar niet-legale prostitutie vormt onderdeel van de uitgebreide monitoring van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp). 

Beschrijving

Voor het onderzoek zijn tientallen sleutelinformanten geïnterviewd die een landelijk beeld kunnen geven van de prostitutiesector. Daarnaast zijn diverse rapporten en documenten verzameld en bestudeerd. Tevens is een uitgebreide internetanalyse uitgevoerd.

Vervolgens is nagegaan of concrete aanwijzingen kunnen worden gevonden in vier verdiepingsregio’s: gemeente Amsterdam; gemeente Eindhoven; provincie Groningen; en regio Noord- en Midden-Limburg. In deze regio's zijn lokale sleutelinformanten geïnterviewd. Onderzoekers van Intraval hebben vervolgens intensief veldwerk verricht, waarbij zij gesprekken hebben gevoerd met prostituees, exploitanten, klanten en overige betrokkenen. In totaal zijn er zo’n tweehonderd gesprekken gevoerd. Bovendien zijn tijdens het veldwerk observaties uitgevoerd.

Conclusies

Al met al kan worden geconcludeerd dat niet-vergunde prostitutie in vergelijking met de andere vormen van niet-legale prostitutie vaker voorkomt. Van de andere vormen van niet-legale prostitutie - niet-legale arbeid, minderjarigheid en seksuele uitbuiting - zijn weinig concrete casussen aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat ze niet voorkomen. 

Auteur

R. Nijkamp M. Sijtstra J. Snippe B. Bieleman

ISBN

978 90 8874 179 1

Organisatie

Intraval  in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Verboden rood in beeld