Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Sekswerkers aan het woord

Onderzoek naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014. Van misstanden of van gedwongen sekswerk lijkt geen of nauwelijks sprake onder de geïnterviewde sekswerkers. De indruk bestaat dat de geïnterviewden geheel of in ieder geval in grote mate vrijwillig werken.

Probleemstelling

In het onderzoek worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De directe aanleiding voor dit onderzoek is het voorstel voor een nieuwe wet genaamd 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' (Wrp). 

Beschrijving

Voor het onderzoek is een grootschalige meting onder ruim 360 sekswerkers uit verschillende delen van de branche uitgevoerd.  De onderzoekers interviewden sekswerkers die werkzaam zijn in vergunde bedrijven in heel Nederland; deze gesprekken vonden face to face plaats. Daarnaast werden telefonische interviews afgenomen met zelfstandige escortwerkers en thuissekswerkers die hun diensten via internet aanbieden.

Respondenten kregen bij deelname een vergoeding aangeboden. Interviews werden afgenomen in het Nederlands, Thai, Spaans, Roemeens, Hongaars, Bulgaars of Engels. De interviews zijn afgenomen met sekswerkers die woonachtig en/of werkzaam zijn in circa zestig Nederlandse gemeenten. 

Conclusie

Hoewel de seksbranche op een aantal aspecten voor (verdere) verbetering vatbaar is, blijkt uit het voorliggende onderzoek dat de meeste sekswerkers tevreden zijn over hun arbeidsrelatie, het verloop van hun werkzaamheden en hun (eventuele) werkrelatie met een werkgever of exploitant. 

Auteur

Yannick Bleeker, Lars Heuts, Maartje Timmermans en Ger Homburg

Organisatie

Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitue

Bestanden

Sekswerkers aan het woord