Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Sekswerk & Stigma in Tilburg

Dit rapport beschrijft het proces en de resultaten van een onderzoek voor en door sekswerkers in Tilburg. Sekswerkers werkten samen met de gemeente, politie, hulpverleners en andere betrokkenen om een positieve verandering in gang te zetten voor sekswerkers.

Volgens de onderzoekers is participatief actieonderzoek (pao) niet alleen succesvol om samen oplossingen te zoeken én te realiseren, maar bevordert de methodiek ook wederzijds begrip, samenwerking en betekenisvolle participatie.

Net als in de rest van Nederland kleeft er ook in de gemeente Tilburg een stigma aan sekswerk. Er heerst een hardnekkig beeld dat sekswerkers zielig, verslaafd, crimineel of dom zijn en dat niemand met gezond verstand kiest voor sekswerk.

Thema's

Uit de interviews en uit de focusgroepen komt naar voren dat voor sekswerk in Tilburg een aantal thema’s heel belangrijk zijn:

  • Destigmatiseren van sekswerk
  • Drempel naar de hulpverlening wordt lager wanneer het stigma op sekswerk verminderd wordt
  • Samen oplossingen bedenken
  • Samenwerken in klankbordgroep
  • Veilige werkplekken
  • Laagdrempelige toegang tot politie en gemeente.

Download het onderzoek op seksworks.nl