Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Prostitutie in politieregio Zuid-Holland-Zuid

Uitkomsten van een erkennend onderzoek naar de omvang van de prostitutiebranche in politieregio Zuid-Holland-Zuid (ZHZ). Uit het onderzoek blijkt dat onvergunde thuisprostitutie meer in trek is dan werken in een prostitutiebedrijf.

Probleemstelling

De vragen die in dit onderzoek worden beantwoord, zijn als volgt:

  • Hoeveel prostituees zijn er in de onderzoeksperiode werkzaam geweest in de vergunde en onvergunde prostitutie in de politieregio ZHZ?
  • Wat is bekend over de vormen van prostitutie die in de politieregio ZHZ?
  • In welke plaatsen in de politieregio ZHZ en in welk type huisvesting wordt in de onvergunde prostitutie gewerkt?

Beschrijving

Gemeenten in de regio is gevraagd aan welke aan prostitutiebedrijven zij een vergunning hebben verleend. Op basis hiervan is een lijst samengesteld van prostitutiebedrijven in de regio die vallen binnen de vergunningstelsels van de gemeenten. Voor de onvergunde sector is de data verzameld door media te raadplegen waarin het aanbod van prostitutie in de regio zichtbaar is. Deze media betreffen het internet en de kranten. Naast de verzameling van bovenstaande gegevens zijn gesprekken gevoerd met mensen die betrokken zijn bij de prostitutiebranche in de regio.

Conclusies

Het aantal prostitutiebedrijven in de regio ZHZ is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Op dit moment heeft de regio negen prostitutiebedrijven. Naar schatting zijn in de vergunde prostitutie 35 prostituees werkzaam. In de onvergunde prostitutie zijn in de twee maanden durende onderzoeksperiode 263 adverteerders van prostitutie geteld.
De aantallen van de vergunde en onvergunde prostitutie zijn moeilijk te vergelijken. Het cijfer toont wel aan dat onvergunde prostitutie veelvuldig wordt aangeboden in de regio.

Omdat eerdere cijfers ontbreken, kan op basis van de cijfers niet worden gesteld dat een verschuiving plaatsvindt van de vergunde naar de onvergunde prostitutie. Doordat het onderzoek is aangevuld met informatie uit gesprekken met betrokkenen uit de prostitutie en met de inhoud van de verschillende internetfora bevestigt het wel het beeld dat onvergunde thuisprostitutie meer in trek is dan werken in een prostitutiebedrijf. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de vrijheid en anonimiteit die het adverteren op internet biedt.

Organisatie

RIEC Zuid-Holland-Zuid

Links