Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Prostituant en strafrecht

De scan bestaat uit een juridische documentenanalyse en enkele interviews over de effectiviteit van prostituantenwetgeving. Daarnaast geeft het een beknopte weergave van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de prostituant in Finland en Engeland.

Beschrijving

Onderzocht is onder welke omstandigheden de prostituant (de klant van prostituees) op grond van het huidige strafrecht strafbaar is. De bepalingen die daarbij zijn gekozen, zijn:
(1) voordeel trekken uit uitbuiting in de zin van art. 273f lid 1, sub 6° Sr
(2) verkrachting en aanranding; art. 242 Sr en art. 246 Sr
(3) medeplichtigheid in de zin van art. 48 Sr.

Conclusies

Bestaande strafbepalingen bieden momenteel al onder specifieke omstandigheden mogelijkheden om de klant strafrechtelijk ter verantwoording te roepen. De quickscan maakt evenwel tegelijkertijd duidelijk dat een afzonderlijke - en op een ruimere leest geschoeide - strafbaarstelling eveneens zou passen in ons strafrechtelijk stelsel.

Auteur

Kai Lindenberg

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justieie

Links