Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Politie: partner in de bestuurlijke aanpak

De publicatie biedt richtlijnen en handvatten voor de bestuurlijke aanpak en de samenwerking daarin. De (on)mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak, de rol van de politie en andere partijen komen aan bod. Ook worden praktische tips gegeven om met de bestuurlijke aanpak aan de slag te gaan.

Beschrijving

In de handreiking wordt de bestuurlijke aanpak beschreven: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de uitgangspunten? Ook wordt ingegaan op de partijen die een rol (kunnen) spelen bij de bestuurlijke aanpak. Een apart hoofdstuk gaat over informatie-uitwisseling: Welke mogelijkheden zijn er om informatie te delen en welke wettelijke kaders zijn daarbij van toepassing? Daarnaast wordt een korte doorkijk gegeven naar ontwikkelingen in de toekomst.

In de publicatie worden ook drie casussen behandeld:

  • Sluiten growshop
  • Handhaving prostitutie-inrichting
  • Sluiten dealpand

Toepassing

Deze uitgave is voor de politie en andere betrokkenen bij de bestuurlijke aanpak zoals gemeenten, het Openbaar Ministerie, het RIEC en andere publieke en private partners.

Organisatie

Politie Nederland

Bestanden

Politie: partner in de bestuurlijke aanpak