Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Overzicht en stand van zaken uitstapprogramma's voor prostituees

Van de dertien uitstapprogramma's die met een RUPS-subsidie zijn opgezet of verder zijn uitgewerkt, bestonden er medio 2013 nog twaalf. Het aantal deelnemers is sinds het einde van de RUPS meer dan verdubbeld blijkt uit dit onderzoek van Regioplan in opdracht van het WODC.

Beschrijving

De Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) was bedoeld als tijdelijke stimuleringsregeling voor het opzetten van uitstapprogramma’s voor prostituees naar de gemeenten. De tijdelijke subsidieregeling had een looptijd van twee jaar tot 1 juli 2011.

Centrale vraag bij dit in juni-juli 2013 uitgevoerde onderzoek is 'Wat is de stand van zaken van de uitstapprogramma's twee jaar na het einde van de RUPS'.

Conclusies

  • Van de dertien uitstapprogramma's die in het kader van de RUPS zijn opgezet of verder zijn uitgewerkt, bestonden er medio 2013 nog twaalf. Alleen het uitstapprogramma in Breda is stopgezet.
  • Voor zover bekend hebben sinds de start van de RUPS circa 1.750 prostituees en (potentiële) slachtoffers van mensenhandel of gedwongen prostitutie deelgenomen aan de uitstapprogramma's. Sinds de evaluatie van de RUPS in 2011 is het aantal deelnemers meer dan verdubbeld.
  • 57 procent van het totaal aantal deelnemers aan de uitstapprogramma's zijn uit de prostitutiebranche gestapt: 1.002 prostituees. Ten tijde van de evaluatie van de RUPS lag dit op 310. Dit is dus zeer sterk toegenomen sinds het einde van de RUPS.
  • Op basis van interviews ontstaat de indruk dat er sprake is van een groot terugvalrisico. De duurzame uitstroom is ook lager dan de aanvankelijke uitstroom.

Auteurs

L. Heuts, G. Homburg

Organisatie

Regioplan beleidsonderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Links