Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Methodiek ‘Inzicht in prostitutiebranche’ RIEC Noord-Holland

Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland ontwikkelde deze methodiek om een volledig beeld te krijgen van de prostitutiebranche in een bepaald gebied.

Probleemstelling

Het is heel goed mogelijk dat in de prostitutiebranche mensenhandel voorkomt. Om goed hierop te kunnen handhaven is het van belang om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van deze branche. Het uiteindelijke doel van de methodiek is het aanpakken en stoppen van mensenhandel in de prostitutie.

Beschrijving

De methode van het RIEC Noord-Holland richt zich primair op de informatiepositie van de gemeente. Via open bronnen worden seksaanbieders geïnventariseerd en er wordt in kaart gebracht welke aanbieders vergund zijn en welke niet. Met deze informatie kunnen gemeenten actie ondernemen tegen de niet-vergunde seksaanbieders.

Door te handhaven op de prostitutievergunningen en dus ook op de seksaanbieders zonder vergunning, kunnen gemeenten een barrière opwerpen tegen mogelijke illegaliteit en gedwongen prostitutie. Bij constatering van misstanden kan de politie door de gemeente op de hoogte worden gesteld. Ook kan de gemeente zelf optreden, door bijvoorbeeld een vergunning in te trekken.

Organisatie

Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland.

Bestanden

Methodiek ‘Inzicht in prostitutiebranche’