Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Instrument Uitstapprogramma’s Prostituees

Uitstappen uit de prostitutie is niet zo eenvoudig als het lijkt. Vaak gaat uitstappen gepaard met een langdurig traject. Uitstapprogramma’s kunnen prostituees hierbij ondersteunen. Om gemeenten en andere betrokken partijen te helpen bij het opzetten van dergelijk programma, heeft het CCV het instrument Uitstapprogramma’s Prostituees ontwikkeld.

Probleemstelling

Uitstappen uit de prostitutie betekent in veel gevallen een levensverandering. Bovendien is er veelal sprake van meervoudige, complexe problematiek op verschillende leefgebieden . Woonplaats en sociaal netwerk hangen vaak samen met het werken als prostituee. Ook spelen bijvoorbeeld schulden en psychosociale problematiek veelvuldig een rol.

Beschrijving

Het instrument is opgebouwd uit vier hoofdstukken. De hoofdstukken zijn zo geschreven dat ze zowel in samenhang als afzonderlijk kunnen worden gelezen.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de voorwaarden die een gemeente of instelling moet creëren bij het opzetten van een uitstapprogramma. Hoofdstuk 2 beschrijft de te volgen stappen bij het uitvoeren van een begeleidingstraject. Hoofdstuk 3 gaat in op het in kaart brengen van de resultaten van het uitstapprogramma.

Toepassing

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met uitstapprogramma’s in het kader van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS). Deze regeling had als doel om gemeenten en instellingen te stimuleren een uitstapprogramma op te zetten voor prostituees die wilden stoppen met de prostitutie en die hierin begeleid wilden worden naar ander werk.

Om de kennis die bij de bestaande uitstapprogramma’s is opgedaan te borgen, heeft het CCV een instrument ontwikkeld dat gemeenten en instellingen helpt bij het opzetten en uitvoeren van een uitstapprogramma. Bestaande uitstapprogramma’s kunnen het instrument gebruiken om hun programma tegen het licht te houden en indien nodig aan te scherpen. 

Organisatie

CCV

Bestanden

Instrument Uitstapprogramma’s Prostituees