Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Herinvoering van een pooierverbod?

Een inventarisatie van opvattingen in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een strafrechtelijk pooierverbod.

Probleemstelling

Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een 'pooierverbod' wordt gedacht, liet het WODC een inventarisatie uitvoeren. Zeventien juristen, allen werkzaam op strafrechtelijk terrein, zijn over hun zienswijze aangaande het 'pooierverbod' bevraagd.

Beschrijving

In de inventarisatie wordt hiervan verslag gedaan zonder een inhoudelijke beoordeling van de standpunten en argumenten van de geïnterviewden. De argumenten zijn inventariserend gecategoriseerd.

Conclusies

Uit de inventarisatie blijkt dat activiteiten, waarbij anderen worden gedwongen tot prostitutie, al strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht worden dergelijke gedragingen namelijk aangemerkt als mensenhandel.

Auteur

K. Lindenberg 

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Bestanden