Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Handreiking aanpak loverboy-problematiek

De handreiking aanpak loverboy-problematiek is een raamwerk voor een daadkrachtige aanpak van loverboys, waarbij alle betrokken partijen, integraal maar elk vanuit de eigen discipline, loverboys daadkrachtig kunnen bestrijden.

Probleemstelling

Een integrale aanpak van het loverboy-probleem, waarbij gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, hulpverleningsinstanties en scholen ieder vanuit hun eigen expertise samenwerken.

Beschrijving

Het is lastig om de precieze omvang van de loverboy-problematiek weer te geven. Dat heeft drie belangrijke oorzaken:

  • Loverboy-problematiek is vaak onzichtbaar, omdat het zich afspeelt in het illegale circuit.
  • Weinig slachtoffers doen aangifte. Dit komt doordat ze bang zijn voor hun loverboy, schuld- en schaamtegevoelens hebben, afhankelijk zijn van hun loverboy, zich in een sociaal isolement bevinden, of omdat ze nog verliefd zijn op hun loverboy en zichzelf niet als slachtoffer zien.
  •  Slachtoffers en daders van loverboys worden niet consequent geregistreerd. 

De integrale ketenaanpak die in deze handreiking wordt uitgelicht, richt zich zowel op het slachtoffer als op de dader.

Toepassing

De handreiking ondersteunt het actieplan van het ministerie van Veiligheid en Justitie om loverboys meer integraal, effectiever en innovatiever aan te pakken.

Enkele concrete voorbeelden uit het actieplan zijn een structureel betere registratie van het aantal slachtoffers en hun kernmerken, verhoging van de maximumstraffen voor mensenhandel en een campagne om bewustwording onder ouders en kinderen te stimuleren.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Bestanden

  Handreiking aanpak loverboy-problematiek