Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Gespreksmodel jongensprostitutie

Onderzoek toont aan dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren dit als eigen keuze. In dit gespreksmodel krijgen hulpverleners handvatten hoe ze met jongeren in gesprek kunnen gaan om 'ruilseks' bespreekbaar te maken.

Probleemstelling

Veel jongens die zichzelf prostitueren hebben al op jonge leeftijd contact met hulpverleners. Deze pakken echter de signalen dat jongens een verborgen leven leiden niet op.

Aanpak

Het gespreksmodel beschrijft een strategie en handelwijze om in gesprek te gaan met jongens die aan ruilseks doen. Vanuit een houding van betrokkenheid kan de hulpverlener proberen om het gesprek te sturen in de richting van motieven voor en tegen, en positieve en negatieve consequenties van ruilseks. Daarbij kan, binnen zekere grenzen, de jongen worden geholpen om een goede beslissing te nemen en mogelijk te stoppen met ruilseks.

Het gespreksmodel is gebaseerd op elementen van:

  • Het Vlaggensysteem
  • Stappenplan Wet Meldcode
  • Motiverende gespreksvoering
  • Signs of Safety
  • Contextuele hulpverlening

Auteur en organisatie

N. van Oosten - Movisie

Links