Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Evaluatie opheffing bordeelverbod Nijmegen

Deze evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod in Nijmegen laat zien dat in de vergunde branche mensenhandel wordt bemoeilijkt door regelmatige controles. Ook is de positie van sekswerkers in de vergunde branche verbeterd. In Nijmegen zijn ook vele niet-vergunde bedrijven actief. Doordat hier nauwelijks controles zijn, is het risico op minderjarigheid, illegaliteit en uitbuiting groot.

Probleemstelling

Welke ontwikkelingen op het gebied van (illegale) prostitutie hebben zich sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2010 in Nijmegen voorgedaan.

Beschrijving

Bij het onderzoek zijn de volgende aspecten van belang:

  • De effecten van de handhaving.
  • De waarborging van het zelfbeschikkingsrechts van prostituees
  • Het voorkomen van eventuele ongewenste activiteiten zoals gedwongen prostitutie en mensenhandel.
  • De effecten op de openbare orde.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden april tot en met augustus 2010 en bestaat uit drie onderdelen: deskresearch, verzamelen registratiegegevens en interviews.

In het onderzoeksrapport komt achtereenvolgens aan bod: de beleidsveronderstellingen, legale en gereguleerde prostitutiebranche, veiligheid en overlast rond prostitutie in Nijmegen en de conclusies en aanbevelingen.

Conclusies

In de vergunde branche wordt mensenhandel bemoeilijkt door regelmatige controles. De handhaving is toegenomen sinds de opheffing van het bordeelverbod. In die zin zou de opheffing van het bordeelverbod hebben kunnen bijdragen aan het terugdringen van onvrijwilligheid en uitbuiting in de vergunde inrichtingen.

De positie van sekswerkers in de vergunde branche is verbeterd ten opzichte van de periode voorafgaande aan de opheffing van het bordeelverbod. Wel kan de bescherming van de positie van de sekswerkers nog verder worden versterkt.

In Nijmegen zijn niet-vergunde bedrijven actief zijn. Het aanbod van zelfstandige thuiswerkers en escorts groot is vergeleken met het aantal werkers in de vergunde branche. Doordat er nauwelijks controles zijn in de niet-vergunde sector is het risico op minderjarigheid, illegaliteit en uitbuiting groot.

De meeste aan prostitutie gerelateerde overlast wordt ondervonden rondom de tippelzone en de straat waar de raamprostitutie is gevestigd. Overige seksinrichtingen en thuiswerkers leiden nagenoeg niet tot overlast.

Auteurs

S. Biesma, R. Nijkamp, N. Tromp, B. Bieleman

ISBN

978 90 8874 102 9

Organisatie

Intraval, in opdracht van de gemeente Nijmegen

Links

  • Het onderzoek is te downloaden en te bestellen op de website van Intraval.