Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Escort in Amsterdam Revisited

Dit rapport omvat het verslag van een doorlichting van de Amsterdamse escortbranche, in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. Bijzonder aandachtspunt daarbij vormt de voorgenomen vergunningsplicht ten aanzien van de escortbranche.

Probleemstelling

Het gemeentebestuur van Amsterdam had input nodig voor een herziening van het beleid ten aanzien van de prostitutiesector als geheel, en de - totnogtoe grotendeels ongereguleerde escortbranche - in het bijzonder.

Beschrijving

De centrale vraag van het onderzoek is drieledig:

  1. Waaruit bestaat en hoe functioneert deze branche?
  2. Welke misstanden doen zich daarin voor?
  3. Wat is nodig en mogelijk om deze misstanden te reduceren en te voorkomen?

Conclusies

Van een significante verbetering wat betreft de doelstellingen van de opheffing van het bordeelverbod is vooralsnog geen sprake. Het ontbreken van een gericht reguleringsbeleid ten aanzien van de branche en een gebrek aan toezicht daarop vormen hierin een belangrijke factor.

Een vergunningsplicht lijkt gewenst, maar zal maar een gedeeltelijke oplossing van het probleem vormen. Dat geldt zeker wanneer alleen de escortbureaus onder een regime worden geplaatst. Zonder aanvullende maatregelen zal een vergunningsplicht uiteindelijk echter weinig zoden aan de dijk zetten. Een brede omslag is nodig van een reactief naar een proactief beleid ten aanzien van de sector.

Over dit onderzoek heeft in de Secondant van februari 2008 het artikel 'Aan het daglicht onttrokken' gestaan.

Auteur

Marnix Eysink Smeets, Leon van Lier, Renée Römkens, Margreth Egelkamp, Jenneke van Ditzhuijzen; m.m.v. Peter Klerks, Pauline Naber

Organisatie

Marnix Eysink Smeets bv Werk aan Veiligheid

Bestanden

Escort in Amsterdam Revisited

Aan het daglicht onttrokken