Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam

Ook al is het beroep van prostituee gelegaliseerd, dit onderzoek van Bureau Beke laat zien dat het nog steeds een kwetsbaar beroep is. Het onderzoek biedt een totaaloverzicht van de prostitutiebranche in Amsterdam.

Probleemstelling

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Verkrijgen van inzicht in de Amsterdamse prostitutiebranche.
  • Antwoord geven op de vraag in hoeverre er sprake is van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche en wat de effecten zijn van het sluiten van de raambordelen.

Beschrijving

Dit onderzoek biedt een totaaloverzicht van de prostitutiebranche in Amsterdam en geeft antwoord op de vragen als hoeveel prostituees er in Amsterdam werken, wat hun kenmerken, achtergronden en zorgbehoeften zijn en in hoeverre er sprake is van mobiliteit binnen en tussen de diverse sectoren. Naast de vergunde prostitutiesectoren, zoals de raamprostitutie, escort en clubs komen ook onvergunde vormen aan de orde, waaronder de straat- en thuisprostitutie.

Voor het onderzoek hebben interviews met respondenten plaatsgevonden, zijn databestanden van diverse organisaties geraadpleegd en heeft er een uitvoerige internetstudie plaatsgevonden.

Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat het sluiten van de raambordelen in Amsterdam, prostituees in prostitutie werkzaam blijven. Hun werkomstandigheden zijn erop achteruit gegaan. Mensenhandel speelt een belangrijke rol in de prostitutie en komt nog steeds voor. Met name de jonge vrouwen uit Oost-Europa die in de raamprostitutie werken behoren tot de slachtoffergroep. Het beroep van prostituee is weliswaar gelegaliseerd, maar nog steeds kwetsbaar.

Auteurs

A. van Wijk, A. Nieuwenhuis, D. van Tuyn, T. van Ham, J. Kuppens en H. Ferwerda

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van de gemeente Amsterdam

Links

  • Het onderzoek is te downloaden op de website van Bureau Beke.