Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

De prostitutiesector in de regio Rotterdam-Rijnmond

Het RIEC Rotterdam-Rijnmond heeft de prostitutiebranche in de regio in kaart gebracht. Hierbij is de rol die internet speelt bij het aanbieden van prostitutie verkend en de illegale hotelprostitutie in de regio onder de loep genomen. Ook zijn ontwikkelingen van prostitutie in massagesalons beschreven.

Beschrijving

Voor het in beeld brengen van de omvang van de legale prostitutiesector zijn de vergunde seksbedrijven in de regio in 2011 geïnventariseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de vergunde prostitutiebedrijven, waar sprake is van bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, en de vergunde seksinrichtingen, waar geen prostitutie plaatsvindt.

Met een inventarisatie van de geregistreerde illegale prostitutie in de regio is de illegale prostitutiesector in beeld gebracht. Hier is in sterke mate sprake van verborgen cijfers (“dark numbers”). De ware omvang van de illegale prostitutie kan vele malen groter zijn dan hier wordt verondersteld.

Om een beter beeld te krijgen van de aard van illegale prostitutie in Rotterdam-Rijnmond, is een verkennend bezoek gebracht aan één van de legale prostitutiebedrijven in de stad Rotterdam. Hierbij is met de exploitanten gesproken en gevraagd naar de ervaringen met illegale prostitutie.

Conclusies

Naar schatting zijn in totaal 538 prostituees werkzaam in regio Rotterdam-Rijnmond, waarvan verreweg het grootste deel in de stad Rotterdam werkt.

Het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2011 voor de regio bedraagt 143. Hiervan zijn 45 slachtoffers, ten tijde van de registratie, minderjarig. Hun leeftijd varieert tussen de 13 en 17 jaar.

Wat opvalt zijn de verschillen in het aantal legaal werkende prostituees en de illegaal aangetroffen prostituees in de regio, de gemeente Rotterdam uitgezonderd. Tegenover de welgeteld 8 legaal werkende prostituees, staan 48 illegaal werkende prostituees, waaronder ook slachtoffers van gedwongen prostitutie.

De geregistreerde illegale prostitutie in de regio ligt dus veel hoger dan de legale prostitutie. Hieruit blijkt dat de vraag naar seksuele dienstverlening groter is dan hetgeen de toegestane vergunde inrichtingen kunnen bieden. Zo wordt ook uitgeweken naar, niet-vergunde, alternatieve locaties als hotels en massagesalons.

De rol van internet in de prostitutiebranche is belangrijk. Internet wordt niet alleen voor het groomingsproces gebruikt, waarbij veelal minderjarigen verleid worden tot (gedwongen) prostitutie. Maar ook om betaalde seks via online advertenties aan te bieden. Het grootste aanbod bestaat uit escort en thuisprostitutie (ook bekend als omgekeerde escort). Eind 2012 volgt een nadere analyse die de aard en omvang van aan internet gerelateerde prostitutie in de regio in kaart brengt. 

Organisatie

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond

Bestanden

De prostitutiesector in de regio Rotterdam-Rijnmond