Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

De positie van Chinese masseuses in de Chinese beautybranche in Nederland

Naar schatting in ruim de helft van de massagesalons worden seksuele diensten aangeboden. Uit het onderzoek kon niet in algemene zin worden vastgesteld dat er sprake was van mensenhandel in de massagesalons. Wel bleek er sprake van slechte arbeidsomstandigheden, zoals lage lonen en lange werkdagen. Ook hebben de masseuses een kwetsbare positie doordat ze bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijven en/of hoge schulden hebben.

Probleemstelling

Vanaf de jaren negentig is een explosieve toename van het aantal Chinese beautysalons in Nederland zichtbaar. Sinds begin 2000 ontvangt het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel signalen dat er sprake zou zijn van slechte werkomstandigheden en van mensenhandel en mensensmokkel binnen de Chinese beautybranche.

Het Openbaar Ministerie (OM), Korps landelijke politiediensten (Klpd), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), belastingdienst en Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel werken sinds 2009 samen in de bestrijding van de Chinese georganiseerde mensenhandel en mensensmokkel in Nederland. In het kader van dit project met de naam 'The Wall' is onder meer onderzoek verricht en hebben handhavingsacties plaatsgevonden.

Beschrijving

Voor het onderzoek zijn vier onderzoeksmethoden gebruikt: deskresearch, analyse van opsporingsonderzoeken en bestuurlijke controles, kwalitatieve en interviews en een enquête participerende observaties in massagesalons.

Auteur

Marieke Bottenberg en Marie-Louise Janssen

Organisatie

KLPD en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

De positie van Chinese masseuses in de Chinese beautybranche in Nederland