Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Brief aan de Eerste Kamer over de prostitutiewet

Minister Opstelten geeft met deze brief duidelijkheid met betrekking tot de overwegingen van alternatieven tijdens de herbezinning over de Wet Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Ook gaat hij in op de inhoud van de algemene maatregel van bestuur (amvb).

Beschrijving

Bij de herbezinning over de wrp zijn alternatieven bekeken voor de registratieplicht van prostituees en de vergewisplicht. Aan bod komen achtereenvolgens:

  • Registratie laten vervallen en inzetten op hulpverlening en sociale positie van prostituees.
  • Registratie laten vervallen en inzetten op de intensivering van toezicht en handhaving.
  • Certificering.
  • Registratie door individuele gemeenten.
  • Het laten vervallen van de strafbaarstelling klant en bijbehorende vergewisplicht.
  • Zweedse model.

Geconcludeerd wordt dat het huidige wetsvoorstel als geheel, inclusief vergunningenstelsel, registratie van prostituees en strafbaarstelling van de klant, de beste optie om de prostitutiesector te reguleren en misstanden tegen te gaan. Ook biedt dit wetsvoorstel de meeste kans om de sociale positie van de prostituee te verbeteren.

In bijlage 1 is een schematische amvb te vinden, gekoppeld aan de wettelijke bepalingen die richtinggevend zijn voor de inhoud ervan. Toelichtende opmerkingen geven een beeld geven van de voorwaarden die leidend zijn bij het opstellen van de bepalingen en voor de uitvoering in de praktijk.

Omdat de amvb meer zal regelen dan de registratieplicht en het registratiesysteem, zijn voor een goed beeld ook de andere elementen al opgenomen in de amvb, waaronder maatregelen die beogen de positie van de prostituee ten opzichte van de exploitant van een seksinrichting te versterken, en de sociale positie van de prostituee te verbeteren.

Schriftelijk antwoorden op de vragen die de Eerste Kamer heeft gesteld bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn te vinden op bijlage 2.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Brief aan de Eerste Kamer over de prostitutiewet

Bijlage 1 - Concepttekst amvb

Bijlage 2 - Beantwoording van de vragen