Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Arboregels prostitutiebranche

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden. In dit document staat een overzicht aan regels die voor de prostitutiebranche gelden.

Beschrijving

Met dit overzicht krijgen gemeenten inzicht in hoe Arbowetgeving kan bijdragen aan het verbeteren van de sociale positie van sekswerkers. Ook komen de regels van pas bij de beoordeling en handhaving van bedrijfsplannen van seksbedrijven. 

Organisatie

Het document is een uitgave van het CCV in samenwerking met de werkgroep sociale positie van het landelijk programma prostitutie. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Utrecht.

Bestand