Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Documenten

Filter zoekresultaten

Evaluatie opheffing bordeelverbod Nijmegen

30 december 2010

Deze evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod in Nijmegen laat zien dat in de vergunde branche mensenhandel wordt bemoeilijkt door regelmatige controles. Ook is de positie van sekswerkers in de vergunde branche verbeterd. In Nijmegen zijn ook vele niet-vergunde bedrijven actief. Doordat hier nauwelijks controles zijn, is het risico op minderjarigheid, illegaliteit en uitbuiting groot.

lees meer

Prostitutie en uitbuiting

01 januari 2010

Folder over uitbuiting in de prostitutie. De publicatie is bestemd voor mensen die werken in de prostitutie en voor mensen die iemand kennen die in de prostitutie werkt.

lees meer

Handreiking aanpak mensenhandel en illegale prostitutie in hotels

23 november 2009

Deze handreiking is een aanvulling op maatregelen die hotelketens al hebben genomen om illegale prostitutie en mensenhandel te voorkomen en de veiligheid en de integriteit van het hotel te verhogen. In de publicatie zijn onder meer indicatoren opgenomen van mensenhandel en illegale prostitutie.

lees meer

Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid

28 februari 2009

Het afgelopen jaar is het Utrechts prostitutiebeleid geëvalueerd door de afdeling Bestuursinformatie in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek. Het doel van de evaluatie is het huidige beleid zonodig te verbeteren.

lees meer

Escort in Amsterdam Revisited

30 september 2007

Dit rapport omvat het verslag van een doorlichting van de Amsterdamse escortbranche, in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. Bijzonder aandachtspunt daarbij vormt de voorgenomen vergunningsplicht ten aanzien van de escortbranche.

lees meer

Handhaving in de prostitutiebranche, best practices

29 juni 2006

Best practices die in het kader van het actieprogramma Handhaven op Niveau (HON) zijn ontwikkeld. Deze best practices zijn door pilotprojecten tot stand gekomen, en zijn bedoeld voor iedereen die in de praktijk met handhaving in de prostitutiebranche te maken heeft.

lees meer