Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Documenten

Filter zoekresultaten

Prostituant en strafrecht

06 maart 2014

De scan bestaat uit een juridische documentenanalyse en enkele interviews over de effectiviteit van prostituantenwetgeving. Daarnaast geeft het een beknopte weergave van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de prostituant in Finland en Engeland.

lees meer

Ze wilde het zelf. Toch?

13 januari 2014

Kinderen zijn bijzonder kwetsbare slachtoffers die bescherming nodig hebben. Toch schiet de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in strafzaken nog met enige regelmaat tekort. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel publiceerde daarom een artikel met aandachtspunten voor de vervolging en berechting van mensenhandel gepleegd tegen minderjarigen.

lees meer

Gespreksmodel jongensprostitutie

31 december 2013

Onderzoek toont aan dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren dit als eigen keuze. In dit gespreksmodel krijgen hulpverleners handvatten hoe ze met jongeren in gesprek kunnen gaan om 'ruilseks' bespreekbaar te maken.

lees meer

Korpsmonitor prostitutie & mensenhandel 2011-2012

24 oktober 2013

De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2011-2012 geeft inzicht in de aanpak van de mensenhandel en misstanden in de prostitutiebranche door de voormalige politieregio's. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat het presterend vermogen van de politie is verbeterd ten opzichte van de Korpsmonitor 2010.

lees meer

Mensenhandel - Negende rapportage van de nationaal rapporteur

10 september 2013

Het gaat relatief goed met de Nederlandse aanpak van mensenhandel, waarbij steeds meer organisaties betrokken zijn. Niettemin blijven er zorgen bestaan. Zo is er meer aandacht nodig voor minderjarige slachtoffers, de prostitutiebranche en nieuwe vormen van uitbuiting, zo blijkt uit deze negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

lees meer

Overzicht en stand van zaken uitstapprogramma's voor prostituees

15 augustus 2013

Van de dertien uitstapprogramma's die met een RUPS-subsidie zijn opgezet of verder zijn uitgewerkt, bestonden er medio 2013 nog twaalf. Het aantal deelnemers is sinds het einde van de RUPS meer dan verdubbeld blijkt uit dit onderzoek van Regioplan in opdracht van het WODC.

lees meer

Brief aan de Eerste Kamer over de prostitutiewet

19 april 2013

Minister Opstelten geeft met deze brief duidelijkheid met betrekking tot de overwegingen van alternatieven tijdens de herbezinning over de Wet Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Ook gaat hij in op de inhoud van de algemene maatregel van bestuur (amvb).

lees meer

Signaaladvies over prostitutie 2.0

11 maart 2013

Prostitutie 2.0 is een nieuwe vorm van een sluimerend probleem waarmee een grote groep jongeren in Rotterdam fysiek in aanraking komt. De Rotterdamse Jongerenraad maakt zich ernstig zorgen over jeugdprostitutie en rol van de nieuwe media hierbij en startte dit onderzoek naar prostitutie 2.0.

lees meer