Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Wet regulering sekswerk (Wrs)

De Wet regulering sekswerk (Wrs) kent een lange voorgeschiedenis. Tot op heden is de wet in diverse vormen besproken, maar het voorstel heeft het nog niet gehaald tot de eindfase. Op zich is dat begrijpelijk, aangezien de maatschappelijke tegenstellingen stevig zijn. Ook in de politiek is dat niet anders.

Inmiddels is het derde voorstel aangeboden bij de Tweede Kamer door het demissionaire kabinet. Gezien de impact van het voorstel en de demissionaire status van het kabinet, is het voorstel controversieel verklaard. Dit betekent voor nu dat het voorstel vertraging oploopt tot na de verkiezingen. Welke gevolgen dit heeft voor het huidige wetsvoorstel is niet bekend. De politieke partijen zullen dit in hun eigen verkiezingsprogramma’s duidelijk moeten maken.

Daarnaast zal bij de totstandkoming van een nieuw kabinet ook bekeken moeten worden wat men wil met het voorstel. Kortom: door de verandering van samenstelling in de Tweede Kamer en de vorming van het nieuwe kabinet, kan momenteel niets gezegd worden over de toekomst van de Wrs. Het is echter niet zo dat er niets bij wet is geregeld. Tot dat er een nieuwe wet komt, is artikel 151a van de Gemeentewet de geldende wetgeving voor prostitutiebeleid.

Model-APV als handvat voor vergunning seksbedrijven

Het nieuwe hoofdstuk 3 van de model-APV van de VNG (juli 2015, met wijzigingen in februari 2016) geeft een handvat bij het invoeren of aanpassen van het gemeentelijk vergunningenstelsel voor seksbedrijven.

De model-APV is opgesteld onder het vorige wetsvoorstel van de Wrp. Enkele aanpassingen in de model-APV staan op gespannen voet met de nog geldende wetgeving. Desondanks is de model-APV een model dat lokaal beleid kan ondersteunen. Als er al lokaal beleid op prostitutie is, raadt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan om het bestaande beleid te handhaven tot de komst van de Wrp. Daarnaast is regionale samenwerking tussen gemeenten aan te raden.

Feiten en cijfers prostitutiebeleid gemeenten

Uit een nulmeting van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (2014) blijkt dat er grote verschillen zijn tussen het prostitutiebeleid van gemeenten. Wat cijfers op een rij:

  • 3 op de 4 gemeenten hebben prostitutiebeleid geformuleerd.
  • In ongeveer 40% van de gemeenten in Nederland zijn één of meer prostitutiebedrijven gevestigd.
  • Er zijn op dit moment, volgens opgave van de gemeenten, 674 vergunde bedrijven.

Landelijk programma prostitutie

Om te zorgen voor de doorontwikkeling en uniformering van het prostitutiebeleid is in 2013 het Landelijk programma prostitutie (2013) opgericht. Het CCV coördineert dit programma. De thema’s van het landelijke programma zijn:

  • verdere uniformering van wet- en regelgeving;
  • effectieve contactmomenten sekswerkers;
  • de rol van de Kamer van Koophandel;
  • verbetering van de positie van sekswerkers;
  • toezicht en handhaving.

Links prostitutiebeleid

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid