Product toegevoegd aan winkelmand

Privacy & Gegevensdeling


Stappenplan veilig data delen

Het veilig delen van data wil zeggen dat gegevens gedeeld en ingezien worden op een manier die niet in strijd is met de privacywetgeving (AVG). Het voorkomen van ‘onveilig delen’ door gemeenten en haar samenwerkingspartners vereist vooraf:

 • een zorgvuldige keuze van de gegevens die gedeeld gaan worden
 • een uitleg waarom men bepaalde keuzes heeft gemaakt

Grofweg gelden de volgende richtlijnen:

 • Gebruik zo min mogelijk data. Zijn bepaalde gegevens niet nodig? Verzamel ze dan ook niet.
 • Hanteer een zo hoog mogelijk ‘aggregatieniveau’. Gebruik bijvoorbeeld geen geboortedatum, maar alleen het jaartal. Of van een postcode alleen de 4 cijfers.
 • Gebruik geen persoonsgegevens, maar pseudonimiseer ze. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn persoonsgegevens: ‘Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.’ Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de privacywet AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming).

De stappen

De stappen om op een zorgvuldige en veilige manier (‘AVG-proof’) gegevens te delen:

 1. Privacyverklaring 
 2. Inventariseren & beoordelen
 3. Bijeenkomst samenwerkingspartners
 4. Besluit om data te delen
 5. Risicoanalyse 
 6. Pseudonimiseren
 7. Veilig delen

Disclaimer

De in dit document verstrekte informatie is met grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het CCV kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.  Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit document aanvaardt het CCV geen enkele aansprakelijkheid.