Product toegevoegd aan winkelmand

Privacy & Gegevensdeling


Privacy & Gegevensdeling

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken, is goede informatie essentieel. Bij het verwerken en uitwisselen van privacygevoelige gegevens lopen gemeentelijke veiligheidsprofessionals echter regelmatig tegen (wettelijke) beperkingen aan. Bovendien is het voor hen niet altijd even duidelijk welke data dan nog wél gebruikt en gedeeld mogen worden. Het gevolg kan zijn dat:

  • belangrijke informatie niet benut wordt
  • de uitwisseling van informatie door de veiligheidspartners niet efficiënt of zelfs onveilig verloopt 

AVG

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is men bovendien meer dan voorheen bewust van de grenzen aan het gebruik en de uitwisseling van data. Tegelijkertijd is het besef gegroeid hoe afhankelijk men is van goede informatie.

Doel

Dit webdossier Privacy & Gegevensdeling biedt veiligheidsprofessionals praktische handvatten. Bijvoorbeeld via het stappenplan ‘veilig data delen’, achtergrondinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen over privacy en gegevensdeling. Dit webdossier maakt deel uit van het CCV-dossier ‘Informatiepositie gemeenten’.

Contact

Wil je meer informatie over de geboden oplossingsrichtingen of wil je zelf een oplossing delen in dit dossier? Neem dan contact op met het CCV: privacy(at)hetccv.nl

Disclaimer

De informatie in dit webdossier is met grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het CCV kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit dossier aanvaardt het CCV geen enkele aansprakelijkheid.