Product toegevoegd aan winkelmand

Platform Veilig Ondernemen


Pilot: Ondernemers krijgen weerbaarheidsscans cybercrime

Cybercrime is een vorm van criminaliteit die steeds vaker de kop opsteekt. Daarom krijgen ondernemers in Den Haag en Leidschendam-Voorburg nu het aanbod van een gratis weerbaarheidsscan.

Dit is een pilot van de Haagsche Hogeschool (Lectoraat Cybersecurity in het MKB), het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV), gemeente Den Haag, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Platform Veilig Ondernemen Den Haag (PVO Den Haag). In de gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze week de scans uitgevoerd. Hierbij zijn CCV-adviseurs Mariet Grootenboer en Michael de Man betrokken.

De cyberweerbaarheidsscan bestaat uit een vragenlijst die ondernemers moeten invullen. De uitkomsten geven inzicht in het vermogen van een ondernemer om zich te verdedigen tegen en weerstand te bieden aan bekende en onbekende vormen van cybercriminaliteit.

Cyberaanval

Ook maakt het instrument duidelijk hoe veerkrachtig het bedrijf is om snel te herstellen van een crisis als gevolg van een cyberaanval. Inzicht in deze vermogens helpt ondernemers om de juiste voorzieningen te treffen om meer digitaal weerbaar te zijn. Hierdoor kunnen medewerkers cyberveilig werken.

De resultaten van de pilot worden medio november teruggekoppeld aan de ondernemers. Daarin wordt ook een vorm van training verwerkt.