Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

5b. Procesevaluatie

De procesevaluatie richt zich op de vraag hoe de vier elementen (situatie, waarnemen, beoordelen en effecten) zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke evaluatievragen zijn:

  • Hoe is de beschrijving van de wijze waarop inwoners en gemeente een situatie van overlast en verloedering waarnemen, beoordelen en de resultaten die ze hieraan geven, verlopen?
  • Hoe is het proces om op basis van een analyse van de beschikbare informatie te komen tot een (gezamenlijke) probleemdefinitie gegaan?
  • Hoe is vervolgens het definiëren van acties verlopen?
  • In hoeverre heeft het definiëren van een (gezamenlijke) probleemdefinitie daadwerkelijk bijgedragen aan het selecteren van effectieve acties?

Om deze vragen te beantwoorden, voert u gesprekken met mensen die het meest direct betrokken waren bij het analyseren van beschikbare informatie en het definiëren van een gezamenlijke probleemdefinitie om op basis hiervan acties om de beleefde overlast en verloedering te formuleren.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid