Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

5a. Effectevaluatie

Gesprekken met inwoners, medewerkers van de gemeente, (wijk)professionals én enquêtes onder de inwoners van een wijk geven een beeld van de resultaten van de acties. Met andere woorden: je analyseert wat er is veranderd in de feitelijke situatie, de waarneming, de beoordeling en de effecten. Tijdens deze evaluatie kijk je terug op de resultaten uit de nulmeting uit de voorbereidingsfase.

Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat effecten van acties niet altijd volledig zichtbaar zijn op het moment van de evaluatie. Dit speelt vooral bij relatief omvangrijke acties, die een lange doorlooptijd hebben.

Heb je meerdere acties ingezet om de beleefde overlast en verloedering aan te pakken, dan moeten de effecten integraal worden geëvalueerd. Het is niet mogelijk om alle acties afzonderlijk te beoordelen. In de praktijk blijkt juist dat de combinatie van acties bijdraagt aan een effectieve aanpak.

Afhankelijk van de keuze voor de actie(s) en het type meetinstrument kun je uitspraken doen over de mate van succes van de aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid