Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

5. Evaluatie

In de evaluatiefase geef je antwoord op de vraag of de geformuleerde doelstellingen zijn gehaald.

Met een effectevaluatie kijk je tot welk effect de ingezette actie heeft geleid. Een procesevaluatie geeft antwoord op de hypothese dat het systematisch hanteren van de 4 elementen van overlastbeleving (situatie, waarnemen, beoordelen en effect) en het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie het effect van de aanpak van beleefde overlast en verloedering vergroot.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid