Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

4d. Uitvoeren actie

De projectleider zorgt voor bestuurlijk draagvlak voor de gekozen actie. Ook zorgt de projectleider voor budget voor de uitvoering. Het kan ook zijn dat er niet één, maar meerdere acties worden ingezet. Sta dan stil bij de volgorde van de acties, die voor een deel afhankelijk zijn van de gestelde doelen.

Maak ook afspraken over het aantal tussentijdse meetmomenten. Hoe deze meetmomenten worden vormgegeven, is afhankelijk van de acties. Een enquête kan een geschikt instrument zijn, maar ook het aantal klachten bij gemeente of politie over een situatie zijn richtinggevend. De resultaten van de tussentijdse meetmomenten geven de mogelijkheid om bij te sturen. Dit kan door de actie aan te passen, een nieuwe actie te starten of de actie te onderbreken.

Dit IAA-model gaat niet uitsluitend om het definiëren van nieuwe acties. Het kan ook worden toegepast om reeds in gang gezette acties te onderzoeken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid