Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

4b. Keuze actie

In overleg met het projectteam maak je de keuze voor één of meerdere actie(s). Het projectteam is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de acties. De ontwikkeling van de actie en met name de uitvoering ervan kan vragen om een andere expertise dan op het niveau van beleidsmedewerkers uit het projectteam. Kijk in deze fase dan ook of de samenstelling van het projectteam nog juist is of eventueel moet worden aangepast of uitgebreid.

Factoren die van belang zijn bij het maken van een keuze zijn:

  • De actie moet ingrijpen op één of meerdere stappen (situatie, waarnemen, beoordelen, effect).
  • Er moet draagvlak zijn bij inwoners en gemeente over de in te zetten actie.
  • Acties hoeven niet uitsluitend tot inzet van de gemeente te leiden. Het is belangrijk om ook na te gaan wat inwoners, maatschappelijke organisaties en de politie kunnen doen om de situatie van overlast en verloedering aan te pakken.
  • Er moeten voldoende middelen (geld en capaciteit) beschikbaar zijn.
  • Hou rekening met een aantal methodologische aspecten. Kies je voor een aanpak in de vorm van een experiment: formeer een experiment- en een controlegroep om het effect van de actie te bepalen. Denk ook na over de mogelijke generaliseerbaarheid van de resultaten.
  • Denk na over de mogelijke neveneffecten van een actie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid