Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

4a. Ontwerp actie

De voornaamste vraag bij het ontwerpen van actie is: wat wil je bereiken? Het benoemen van welk doel je wilt bereiken is van belang voor de uiteindelijke definiëring van acties. In een gesprek tussen gemeente, (wijk)professionals en inwoners kun je, op basis van de uitkomsten uit de analysefase, deze vraag beantwoorden.

Dit gesprek kan leiden tot 3 verschillende niveaus om acties te definiëren:

  • Accepteren: geen acties ondernemen om de situatie van overlast en verloedering aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uit de analyse blijkt dat een beperkt deel van de inwoners (bijvoorbeeld tien procent) de situatie als negatief beoordeelt en de overige negentig procent de situatie als neutraal of positief. Gezamenlijk valt het besluit om de situatie als zodanig te accepteren en geen verdere actie te ondernemen.
  • Beheersen: definieer acties die vooral als doel hebben om de situatie van overlast en verloedering te beheersen en onder controle te krijgen. Oftewel: laat de waargenomen situatie van overlast en verloedering en de beleving ervan niet oplopen.
  • Ingrijpen: definieer acties om de situatie van overlast en verloedering terug te dringen dan wel te voorkomen. De situatie laten bestaan is geen optie: ingrijpen is noodzakelijk.

Bovenstaande is vooral nuttig om duidelijk te maken dat het belangrijk is om op basis van de uitkomsten van de analysefase gezamenlijk na te denken over de doelen van (eventueel) te nemen acties.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid