Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

4. Acties

Op basis van de gezamenlijke probleemdefinitie kun je starten met het ontwerpen, kiezen en uitvoeren van acties.

Ook hier blijven de 4 stappen van het tot stand komen van overlastbeleving en het onderscheid tussen de beleving van inwoners en gemeenten centraal staan:

  • Situatie: er doet zich een ‘situatie’ voor, zoals kapotte straatverlichting, vuil op straat of jongeren die rondhangen.
  • Waarnemen: inwoners of de overheid nemen deze situatie al dan niet waar.
  • Beoordelen: er vindt een beoordeling van de situatie plaats. Is deze negatief dan is er sprake van overlastbeleving. Bij een positieve beoordeling is er geen sprake van overlastbeleving en bij een neutrale beoordeling roept de situatie geen sterke gevoelens op.
  • Effect: afhankelijk van de beoordeling van een situatie leidt dit alles tot een bepaald effect. Inwoners en/of overheid gaan al dan niet over tot handelen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid