Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

3a. Aanvullende informatie

Als je op basis van de analyse geen gezamenlijke probleemdefinitie kunt formuleren, dan kijk je of aanvullende informatie hieraan kan bijdragen.

De conclusie kan echter ook zijn dat de verschillen tussen de gemeente en inwoners zo groot zijn, dat aanvullende informatie niet zinvol is. In dit laatste geval bekijk je in overleg met de projectleider de mogelijke vervolgstappen.

Vier stappen overlastbeleving

Natuurlijk blijven de vier stappen van het tot stand komen van overlastbeleving hierbij centraal staan:

  • Situatie: er doet zich een ‘situatie’ voor, zoals kapotte straatverlichting, vuil op straat of jongeren die rondhangen.
  • Waarnemen: inwoners of de overheid nemen deze situatie al dan niet waar.
  • Beoordelen: er vindt een beoordeling van de situatie plaats. Is deze negatief dan is er sprake van overlastbeleving. Bij een positieve beoordeling is er geen sprake van overlastbeleving en bij een neutrale beoordeling roept de situatie geen sterke gevoelens op.
  • Effect: afhankelijk van de beoordeling van een situatie leidt dit alles tot een bepaald effect. Inwoners en/of overheid gaan al dan niet over tot handelen.

Mogelijke manieren om aanvullende informatie te verzamelen:

  • Het uitzetten van een (extra) enquête.
  • Het voeren van gesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente en professionals in de wijk. Beleg een gezamenlijke bijeenkomst om de resultaten te bespreken, eventueel in de vorm van focusgroepen. Kies hiervoor wel andere gesprekspartners dan die uit de eerdere informatiefase.
  • Als er nog geen onderzoek naar leefbaarheidsstijlen voorhanden is, kun je dit alsnog uitvoeren.

Per situatie bekijk je welke onderzoeksmethodiek geschikt is.

Je clustert de resultaten naar deze 4 stappen en brengt onderscheid aan tussen de beleving van jouw gemeente en die van de inwoners.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid