Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

2d. Effect

Om informatie over de effecten te verzamelen, kun je putten uit:

  • Meldingen en aangiften door inwoners bij gemeente of politie.
  • Klachten bij andere instanties, zoals woningcorporaties over bijvoorbeeld geluidsoverlast of hangjongeren.
  • Reeds door inwoners of gemeente ingezette maatregelen.
  • Uitvoeringsplannen of werkplannen voor bijvoorbeeld de reinigingsdienst of onderhoud van de openbare ruimte.

Breng ook hier weer onderscheid aan tussen de beleving van de gemeente en die van de inwoners.

Naast het bestuderen van al deze informatie is het ook van belang om tijdens deze fase gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van de gemeente op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Het doel hiervan is om informatie op tafel te krijgen die wellicht niet in documenten is vastgelegd, maar die wel relevant is.

Bijeenkomst

Aan het eind van de informatiefase organiseert het projectteam, eventueel aangevuld met andere vertegenwoordigers, een afsluitende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen de resultaten uit het documentenonderzoek en de individuele gesprekken aan bod.

Met zo’n bijeenkomst creëer je draagvlak voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten ervan en de nog uit te voeren activiteiten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid