Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

2c. Beoordelen

Voor de beoordeling kun je denken aan de volgende categorieën informatie:

  • Beleving inwoners - In bijvoorbeeld de Integrale Veiligheidsmonitor zijn ook vragen opgenomen over de beleving van overlast en verloedering. Daarnaast kunnen gemeenten ook zelf de beleving van overlast en verloedering vastleggen in monitors.
  • Beleving gemeente - Op basis van beleidsdocumenten en verslagen van debatten in de gemeenteraad kun je een beeld krijgen van de wijze waarop de gemeente de overlast en verloedering in de wijk beleeft. Het coalitieakkoord geeft een beeld van hoe het gemeentebestuur tegen overlast en verloedering aankijkt.
  • Gesprekken met buurtbewoners - Stem met de projectleider af welke buurtbewoners dat moeten zijn.

Nulmeting

Is er onvoldoende informatie over de beleving van de inwoners dan kun je een nulmeting uitvoeren, bijvoorbeeld door een enquête. Het doel van de nulmeting is om een beeld te krijgen van hoe inwoners de situatie waarnemen en beoordelen en hoe deze beoordeling tot stand komt.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid