Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

2a. Situatie

Inzicht in de kenmerken van de wijk en/of gemeente waar u een aanpak voor wilt ontwikkelen is belangrijk. De mate waarin de bewoners overlast en verloedering waarnemen en beoordelen, kan namelijk op onderdelen samenhangen met specifieke kenmerken van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan het percentage jongeren in de wijk of het percentage inwoners met een koopwoning.

Belangrijke gegevens kunnen zijn:

  • Sociaal-demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, sociale economische status, betaalde baan, (kans op) (in)direct slachtofferschap, percentages alleenstaanden, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen.
  • Fysieke kenmerken: omvang stad, verhouding koop- en huurwoning, type woning, voorzieningenniveau in de wijk, openbaar vervoer, winkelcentra.
  • Leefbaarheidsstijlen: welke opinies hebben de inwoners, door welke waarden worden ze gedreven en welke betekenissen kennen ze toe aan de wereld om hen heen. Dit geeft een typering van groepen inwoners.

De sociaal-demografische en fysieke kenmerken zijn op te vragen bij het Centraal Bureau Statistiek (CBS) of uw gemeente. Door gegevens zoveel mogelijk op buurt- of wijkniveau op te vragen, kun je goed vergelijken met andere wijken.

Je kunt ook in gesprek gaan over de situatie met medewerkers van de gemeente, professionals zoals politieagenten, opbouw-, jeugd- en welzijnswerkers.

Breng onderscheid aan tussen de beleving van uw gemeente en die van de inwoners.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid