Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast


stappenplan
 

2. Informatie

Na het aanstellen van het projectteam en de projectleider, kom je in de fase van het verzamelen van informatie. Je brengt de situatie en de context in kaart én de beleving daarvan door gemeente en inwoners.

De vraag die je in deze fase moet beantwoorden is: 'Welke informatie is er beschikbaar over de beleving van overlast en verloedering door gemeenten en haar inwoners?'

Cluster de resultaten naar de 4 stappen van het tot stand komen van de overlastbeleving: situatie, waarnemen, beoordelen en effect. Breng onderscheid aan tussen de beleving van jouw gemeente en die van de inwoners.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid