Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid

Zintuigbeïnvloeding blijkt een veelbelovende, aanvullende interventie te zijn. Dat blijkt uit deze rapportage over pilots op het gebied van licht, kleur, geluid, geur en tast om sociale veiligheid te verbeteren.

Beschrijving

In de veiligheidspraktijk staat het werken met zintuiglijke beïnvloeding nog in de kinderschoenen. Het CCV begon daarom twee jaar geleden met een project om inzicht te krijgen hoe met zintuiglijke interventies de veiligheid te verbeteren. Om dit te testen zijn in samenwerking met diverse organisaties verschillende pilots uitgevoerd door de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.

Conclusies

De pilots geven geen aanleiding tot al te hoge verwachtingen. Wel biedt zintuigbeïnvloeding zeker een kansrijke uitbreiding van het interventiearsenaal in de veiligheidszorg. Over de implementatie van dergelijke interventies moet echter niet al te licht worden gedacht. Het effect van nogal wat zintuiglijke interventies is sterk afhankelijk van de precieze invulling.

Organisatie

Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

Bestanden

 

Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid