Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Schoon, heel en werkzaam?

Socioloog Vasco Lub verrichte onderzoek naar buurtinterventies. Voor het onderzoek analyseerde hij ruim driehonderd (inter)nationale studies. Hieruit blijkt dat slechts een klein deel van de buurtinterventies gebaseerd is op aannames die wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Van het merendeel van de onderzochte projecten is het twijfelachtig tot ronduit ongeloofwaardig dat zij hun gestelde doelen bereiken.

Probleemstelling

Het beoordelen van de belangrijkste buurtinterventies naar wetenschappelijke inzichten.

Conclusies

De belangrijkste uitkomsten van de studie zijn:

  • Meer sociale cohesie leidt niet per definitie tot een veilige wijk.
  • Impact van burgerinspraak op buurtleefbaarheid is beperkt.
  • Er is onvoldoende bewijs dat gedragscodeprojecten overlast tegengaan.
  • Wijksport: is een pedagogisch aanknopingspunt, maar verandert het gedrag niet.
  • Sterk bewijs dat burgerwachten leefbaarheid verbeteren.

Aanbevelingen

Op basis van zijn bevindingen pleit de auteur onder meer voor een perspectiefwisseling in aandachtswijken. Hierbij moet de prioriteit liggen bij het bevorderen, toerusten en begeleiden van functioneel bewonersactivisme en daadkrachtige professionele instanties en niet bij het ongericht stimuleren van bewonerscontact en inzet voor de wijk. Wijkburgerschap neemt alleen toe als de overheid eerst haar eigen verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van veiligheidsproblemen in de publieke ruimte.

Auteur

Vasco Lub

ISBN

978-90-5931-946-2

Organisatie

Movisie

Links

  • 'Schoon, heel en werkzaam?' is te bestellen bij Bol.com.
  • Zie ook het artikel 'Wijkenbeleid is te vaak symbolisch' op de website van Movisie.