Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Schaken op verschillende borden

Schaken op verschillende borden geeft een overzicht van evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering.

Probleemstelling

De kernvragen van het onderzoek zijn: kan de overheid met behulp van communicatie de perceptie van overlast, verloedering, polarisatie, radicalisering of maatschappelijke onrust bij de burger beïnvloeden? En zo ja, hoe dan?

Conclusies

Overheidscommunicatie is meestal niet in staat – en zeker niet in de vorm van klassieke massamediale campagnes – om percepties van overlast en verloedering, polarisatie, radicalisering of maatschappelijk onrust substantieel te verminderen. Om zo’n vermindering wel te bereiken, is werken aan concrete veranderingen in de directe omgeving van burgers veel effectiever. Verandering van de context is werkzamer dan verandering van de communicatie. Communicatie kan daarbij wel ondersteunend zijn. 

Goede overheidscommunicatie verbetert dus eigenstandig meestal weinig. Ondoordacht uitgevoerde overheidscommunicatie kan de perceptie op de genoemde velden wel verslechteren. De onderzoekers achten daarom "niet communiceren, tenzij" een goede eerste vuistregel voor de communicatie. Het rapport benoemd de belangrijkste 'tenzij's'. De grootste kansen voor effectieve communicatie ter beïnvloeding liggen, enkele uitzonderingen daargelaten, op lokaal niveau.

Het rapport geeft de meest passende en toepasbare communicatiestrategieen voor centrale overheid en gemeenten om invloed uit te kunnen oefenen op percepties van overlast en verloedering en/of polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust.

Auteur

Marnix Eysink Smeets, Hans Moors en Ton Baetens

Organisatie

Consortium van IVA Beleidsonderzoek en Advies, de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsperscepties en Politiek Online B.V. in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Schaken op verschillende borden