Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Rapport 'Vertrouwd maakt veilig'

Het rapport 'Vertrouwd maakt veilig' van Intraval beschrijft welke factoren bijdragen aan de onveiligheidsbeleving in de twaalf gebieden. Ook worden aanbevelingen gedaan om de onveiligheidsbeleving in deze gebieden aan te pakken.

Conclusie

Sociale overlast van ongewenste personen in de wijk speelt een belangrijke rol in de onveiligheidsbeleving van bewoners van de aandachtswijken in Tilburg. Het vertrouwen in de politie, gemeente en woningcorporatie is laag. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Intraval in opdracht van de gemeente Tilburg.

Advies

De onderzoekers adviseren om te beginnen met een intensieve aanpak in afgebakende gebieden waar de problematiek is geconcentreerd. Het is belangrijk om het vertrouwen in de instanties bij bewoners in deze gebieden te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door de herkenbaarheid van de handhaving door politie te verbeteren.

Daarnaast kan overlast en onveiligheid worden teruggedrongen en het vertrouwen worden hersteld. Door met bewoners samen te werken kan het onderlinge contact van buurtbewoners worden gestimuleerd. Op deze manier houdt men het gewonnen vertrouwen vast en kan samen met de bewoners de controle over de openbare ruimte in stand gehouden worden.