Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Overlastbeleving begrijpen en aanpakken

Literatuurstudie

Goed aanpakken van beleefde overlast en verloedering is zeer complex zo blijkt uit deze kennisbasis voor overlast en verloedering. Het vraagt een bepaald bewustzijn en een zekere werkwijze van gemeente en politie om hier adequaat mee om te gaan.

Probleemstelling

Hoe komt overlastbeleving tot stand en hoe is beleefde overlast het best aan te pakken.

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit: oriënterende gesprekken met experts, literatuurstudie en het toetsen van resultaten in verschillende expertmeetings.

Het proces van overlastbeleving is in vier stappen beschreven:

  • Situatie: er doet zich een 'situatie' voor, zoals kapotte straatverlichting, vuil op straat of jongeren die rondhangen.
  • Waarnemen: inwoners of de overheid nemen deze situatie al dan niet waar.
  • Beoordelen:er vindt een beoordeling van de situatie plaats. Is deze negatief dan is er sprake van overlastbeleving. Bij een positieve beoordeling is er geen sprake van overlastbeleving en bij een neutrale beoordeling roept de situatie geen sterke gevoelens op.
  • Effect: afhankelijk van de beoordeling van een situatie leidt dit alles tot een bepaald effect. Inwoners en/of overheid gaan al dan niet over tot handelen.

Overlastbeleving is altijd subjectief. Doordat inwoners en overheden dezelfde waargenomen situatie verschillend kunnen beoordelen is het noodzakelijk om bij de aanpak van overlastbeleving waarom de inwoners of de overheid een situatie wel of niet als overlastgevend beoordelen. Het uitwisselen van elkaars beoordeling draagt bij aan een gezamenlijke probleemdefinitie.

Conclusie

Een systematische analyse van de situatie, waarneming, beoordeling en effecten van zowel inwoners als overheden draagt bij aan het definiëren van effectieve acties om beleefde overlast en verloedering aan te pakken. Deze systematische aanpak vergroot samen met het formuleren van een gezamenlijk probleemdefinitie ook daadwerkelijk het effect van een aanpak.

Deze conclusie toetst Andersson Elffers Felix (AEF) in de loop van 2012-2013 door middel van pilots. Om deze toetsing mogelijk te maken ontwikkelde AEF het Informatie Analyse Actie-model.

Organisatie

Andersson Elffers Felix in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV).

Bestanden