Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering

Een beknopt advies voor de bestuurspraktijk

Dit rapport bevat een eerste verkenning van de (beïnvloedbaarheid van) percepties op het gebied van overlast en verloedering.

Probleemstelling

Criminaliteit en zwerfafval op straat nemen al jaren af. Toch denken burgers dat het steeds viezer wordt en overvallen en inbraken toenemen. Tussen de gemeten werkelijkheid en de percepties van burgers daarvan bestaan dus forse verschillen. Hoe komt dit?

Beschrijving

De auteurs verkennen eerst het begrip perceptie. Wat moet eronder worden verstaan, welke belangrijke elementen en basismechanismen zijn daarbij te onderkennen (hoofdstuk 2)? In hoofdstuk 3 inventariseren zij welke factoren en mechanismen de percepties ten aanzien van overlast en verloedering beïnvloeden.

In hoofdstuk 4 wordt dan een vertaalslag gemaakt naar interventies: (hoe) zouden de gesignaleerde factoren en mechanismen kunnen worden beïnvloed? De balans wordt opgemaakt in hoofdstuk 5: wat zijn de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken en wat zijn adviezen voor het handelen op zowel landelijk als lokaal niveau? Een verantwoording van de gehanteerde werkwijze is opgenomen in bijlage 1.

Auteur

Marnix Eysink Smeets Hans Moors Koen van ’t Hof Esther van den Reek Vermeulen

Organisatie

IVA beleidsonderzoek en advies

Link

Bestand